סרטים חדשים - הלב- טיולים למשפחות חד הוריות 2018-05-25T16:46:45Z http://halevnet.com/video/video/rss?xn_auth=no הלב אירועים להורים גרושים - קמפינג פסח, הורים יחידניים וגרושים, אתר הלב tag:halevnet.com,2018-04-06:2607725:Video:1591349 2018-04-06T18:33:13.307Z הלב http://halevnet.com/profile/halev <a href="http://halevnet.com/video/2607725:Video:1591349"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/VamrSlZNdR9TCETLh53l3eDjDmeovww6PzlX3J5V8SoFM7qMrlH81GKlHjq*OGUD*7cZD*BBNaQcFbYaHtlSIohP8bmdCJlG/1846475134.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />אירגון וניהול: דודי בר <a href="http://halevnet.com/video/2607725:Video:1591349"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/VamrSlZNdR9TCETLh53l3eDjDmeovww6PzlX3J5V8SoFM7qMrlH81GKlHjq*OGUD*7cZD*BBNaQcFbYaHtlSIohP8bmdCJlG/1846475134.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />אירגון וניהול: דודי בר קסמים שבלב - איך לחזק ביטחון עצמי של ילדים ללא תלות בהצלחות - יעל וינר - N.L.P tag:halevnet.com,2018-03-08:2607725:Video:1591034 2018-03-08T09:03:30.759Z יעל http://halevnet.com/profile/yloynr <a href="http://halevnet.com/video/n-l-p-1"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/H3kuHxKOt2XhRFqDigGWHIm6x3s93PQOmHHNUCR243nj1LBE*EpLbXxbSGGORndKj8hOxXBegEZILbqrXJxMZsdL4VFeq2NU/1799643467.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />גישת קסמים שבלב מאפשרת להורים ואנשי חינוך לחזק ביטחון עצמי של ילדים ללא תלות בהצלחות ולעשות שימוש בסיטואציות היום-יום לאימון ילדים במיומנויות רגשיות, גמישות ... <a href="http://halevnet.com/video/n-l-p-1"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/H3kuHxKOt2XhRFqDigGWHIm6x3s93PQOmHHNUCR243nj1LBE*EpLbXxbSGGORndKj8hOxXBegEZILbqrXJxMZsdL4VFeq2NU/1799643467.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />גישת קסמים שבלב מאפשרת להורים ואנשי חינוך לחזק ביטחון עצמי של ילדים ללא תלות בהצלחות ולעשות שימוש בסיטואציות היום-יום לאימון ילדים במיומנויות רגשיות, גמישות ... נחל ערוגות והמפל הנסתר tag:halevnet.com,2017-10-08:2607725:Video:1586864 2017-10-08T00:22:35.618Z הלב http://halevnet.com/profile/halev <a href="http://halevnet.com/video/2607725:Video:1586864"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/YVmMGuKs4WOPdxcvCj2QuAN9nndDThcfcWfSW083MuI6G96QNALRUjSKBf-eB*834Ez7FwbvyxsII8JfPCbOLGR1NAwLe13V/1586026070.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />היה כייף.<br /> מארגן: דודי בר<br /> אוקטובר, 2017 <a href="http://halevnet.com/video/2607725:Video:1586864"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/YVmMGuKs4WOPdxcvCj2QuAN9nndDThcfcWfSW083MuI6G96QNALRUjSKBf-eB*834Ez7FwbvyxsII8JfPCbOLGR1NAwLe13V/1586026070.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />היה כייף.<br /> מארגן: דודי בר<br /> אוקטובר, 2017 משחקים בקמפינג החוו הצרקסית tag:halevnet.com,2017-10-06:2607725:Video:1586626 2017-10-06T05:16:11.407Z הלב http://halevnet.com/profile/halev <a href="http://halevnet.com/video/2607725:Video:1586626"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/ocPWl3ArmdUmSUCsDsTTUh1qvnOorBkhkxbdxNse-u-81cKTHmbkTjypeK2JE73qRYtVWVMLF7-jl99gALBDz1wDIuOaS7dG/1585466391.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />משחקים בקמפינג החווה הצ'רקסית <a href="http://halevnet.com/video/2607725:Video:1586626"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/ocPWl3ArmdUmSUCsDsTTUh1qvnOorBkhkxbdxNse-u-81cKTHmbkTjypeK2JE73qRYtVWVMLF7-jl99gALBDz1wDIuOaS7dG/1585466391.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />משחקים בקמפינג החווה הצ'רקסית טיול רטוב עיינות ענר, tag:halevnet.com,2017-10-06:2607725:Video:1586692 2017-10-06T05:06:06.567Z הלב http://halevnet.com/profile/halev <a href="http://halevnet.com/video/2607725:Video:1586692"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/ocPWl3ArmdViioP68CfwuYhlbqd4NMH3FCNHQZXw1qqPzmazPnAZSzEe1r2q-kmtVsieyKq2dwrn*h5YzZpFYRQOvxKfQ0TO/1585464232.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />סרטון מטיול רטוב לעיינות ענר. אב השבת והילדים :-) <a href="http://halevnet.com/video/2607725:Video:1586692"><br /> <img src="http://api.ning.com:80/files/ocPWl3ArmdViioP68CfwuYhlbqd4NMH3FCNHQZXw1qqPzmazPnAZSzEe1r2q-kmtVsieyKq2dwrn*h5YzZpFYRQOvxKfQ0TO/1585464232.jpeg?width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="תמונת תקציר" /><br /> </a><br />סרטון מטיול רטוב לעיינות ענר. אב השבת והילדים :-)